Technische voorwaarden

 

Verzinken & herverzinken

Het resultaat van herverzinking van stukken is eigenlijk identiek als na een eerste verzinking. Hoewel het herverzinkingsproces enkele extra stappen vraagt, krijg je als eindresultaat eenzelfde product, met eenzelfde bescherming tegen corrosie en met eenzelfde uiterlijk. Ook de laagdiktes van de zinklegering op de oppervlakte van de stalen stukken zijn vergelijkbaar als bij een eerste zinkbehandeling.

Te ontzinken stukken moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als materialen die de eerste keer verzinkt worden. Deze kan je in onze constructietips lezen.

 

Aandachtspunten

Alvorens het verzinken te starten, dient eventuele overmatige vervuiling met zand, stof, vet, ... verwijderd te worden. Extra aandachtspunten zijn plaatsen waar siliconen, verf of andere niet-water of -zuur oplosbare oppervlakteverontreinigingen zijn aangebracht of opgetreden tijdens het gebruik ervan. Die plaatsen/stukken moeten eerst voorbereid worden alvorens verzinkbaar te zijn. Dat kan door wegschuren met bijvoorbeeld een schuurschijf of door zand- of gritstralen. Dit kan u als klant zelf uitvoeren of kan in overleg bij de verzinker uitgevoerd worden.

Punten waar de oorspronkelijke verzinkte constructie aangepast werd, dienen nagekeken te worden. In principe is het geen probleem dat er aanpassingen gebeurden op de stukken (extra lassen, slijpen, bijkomende openingen, stukken aangebouwd, ...), maar de in- en uitstroom van vloeistoffen en lucht moet nog steeds mogelijk zijn, zoals bij een eerste verzinking. Dit is noodzakelijk zowel voor de veiligheid (gesloten delen kunnen ontploffen bij verzinking), als om een kwalitatief resultaat te krijgen.

Op plaatsen waar al corrosie tot voorbij de verzinkingslaag heeft plaatsgevonden (waar al roest zichtbaar is), krijg je na herverzinking wel een goede corrosiebescherming. Maar het initiële staal dat is weg gecorrodeerd, keert uiteraard niet terug. Het is dus belangrijk om de herverzinking uit te voeren op het moment dat de eerste verzinking is opgebruikt en niet te wachten tot het oppervlak doorgeroest is.

 

Geautomatiseerd proces

Het herverzinkingsproces houdt enkele extra stappen in ten opzichte van de klassieke verzinking. Hierdoor is het arbeidsintensiever en duurt de hele cyclus ook langer. Om dit op te vangen heeft Atkore Vergo Galva haar automatische verzinkingsinstallatie aangepast zodat er meerdere parallelle voorbehandelingsbaden zijn die kunnen ingezet worden om te herverzinken. Materialen die helemaal herverzinkingsklaar worden aangeleverd, kunnen terug afgeleverd worden met eenzelfde levertermijn zoals bij klassiek verzinken. Nauw overleg met de planningsdienst is de grootste succesfactor, net zoals bij klassiek verzinken.

 

Duurzaamheid ten top

Herverzinking is prima inzetbaar voor het behandelen van stukken die na jaren dienst, dankzij een eerste verzinking, stilaan aan het einde van hun corrosiebescherming komen. Op dat moment is de structuur zelf nog niet aan vervanging toe. Dus waarom de hele staalstructuur vervangen als de oppervlakte kan herverzinkt worden? Kies voor herverzinken en draag bij aan een groenere toekomst.

 

Toepassingen in de praktijk

Denk aan straatmeubilair, geleiderails (vangrail), verlichtingsmasten, pijpondersteuning, machineonderdelen, afschermingen, trappen, bordessen, aanhangwagens, buizen, poutrels, ...  Ook bestaande verzinkte structuren die aangepast worden omwille van gewijzigde omstandigheden of evolutie in behoefte of gebruik, kunnen perfect herverzinkt worden.

Benieuwd naar onderdelen vóór en na herverzinking? Bekijk dan zeker eens onze realisaties.